• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Horia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
24 20-05-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind modificarea și completarea HCL nr. 60/2022 privind inființerea, organigrama și numărul de personal al S.V.S.U. Horia - -   - -
23 20-05-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru conducerea lucrărilor in lunile mai, iunie, iulie 2022 - -   - -
22 20-05-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea PAAR la nivelul comunei Horia, județul Tulcea da 2022-05-20   -
21 15-04-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind revocarea H.C.L. nr. 7 din 31.01.2022 privind aprobarea scutirii de taxe a personalului voluntar din cadrul Serviciuui Voluntar pentru Situații de Urgență - -   - -
20 15-04-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale in comuna Horia, județul Tulcea" - -   - -
19 18-03-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții da 2022-03-18  
18 16-03-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind instituirea si administrarea taxei de salubritate da 2022-03-16   -
17 17-03-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind indexarea și aprobareaimpozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1% da 2022-03-17  
16 17-03-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere dispensar uman, comuna Horia, județul Tulcea" da 2022-03-17   -
15 16-03-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 da 2022-03-16   -
14 18-02-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Horia, judetul Tulcea da 2022-02-18   -
13 02-02-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Horia, judetul Tulcea" da 2022-02-02   -
12 02-02-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul de investiții "Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți" da 2022-02-02   -
11 02-02-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2021 in anul 2022 da 2022-02-02   -
10 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022 da 2022-01-14   -
9 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind incetarea contractului de asistență juridică da 2022-01-14   -
8 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind acordarea unor facilități pentru membri S.V.S.U. da 2022-01-14   -
7 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat in extravilan T20, P161, CF 183 localitatea Horia, județul Tulcea da 2022-01-14   -
6 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu CABINET MEDICAL NIFON da 2022-01-14   -
5 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judetul Tulcea - -   - -
4 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes public da 2022-01-14   -
3 14-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului general pentru Infiintarea retelei inteligente de distributie gaze in comuna Horia, judetul Tulcea da 2022-01-14   -
2 17-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea funcționării unităților de invățământ din unitatea administrativ teritorială Horia, județul Tulcea da 2022-01-17   -
1 31-01-2022 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Horia pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină