• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Horia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
13 22-02-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 35170 , T20, Cc557 situat in intravilanul satului Horia, comuna Horia, județul Tulcea - -   - -
12 09-02-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea unor taxe in vederea inchirierii căminului cultural pentru organizarea evenimentelor private - -   - -
11 09-02-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea actualizării domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea,teren extravilan pășune, teren extravilan arabil, teren extravilan curți construcții, teren extravilan ape stătătoare, teren extravilan neproductiv, amplasate în extravilanul comunei Horia, județul Tulcea - -   - -
10 09-02-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind utilizarea excedentului financiar al comunei Horia, județul Tulcea din anul 2023 in anul 2024 - -   - -
9 09-02-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea pentru anul 2024 da 2024-02-09   -
8 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului actualizat după licitație pentru obiectivul ,,Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
7 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024 - -   - -
6 30-01-2024 ROŞCA MIHAI, Viceprimar; TAIFAS MARIAN, Primar;... privind aprobarea incheierii contractului de finanțare pentru Asociația Club Sportiv Viitorul Horia - -   - -
5 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea documentației Plan de Urbanism Zonal pentru obiectivul "Sală de sport sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea" - -   - -
4 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea - -   - -
3 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea construirii unui monument in cinstea eroilor din Primul și Al Doliea Război Mondial - -   - -
2 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările de interes local - -   - -
1 08-01-2024 TAIFAS MARIAN, Primar; privind organizarea unităților de invățământ din comuna Horia, județul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină