• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Horia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
28 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă in satul Horia, Comuna Horia, Județul Tulcea” - -   - -
27 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea preluării in domeniul privat al comunei Horia, județul Tulcea a imobilelor aferente circumscripțiilor sanitar-veterinare aflate in patrimoniu Agenției Domeniilor Statului - -   - -
26 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de apă și a documentelor aferente - -   - -
25 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind predarea către MLDPA prin CNI a amplasamentului pentru "Sală de sport școlară in sat Horia, comuna Horia, Județul Tulcea" - -   - -
24 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea modificării oragnigramei și a ststului de funcții da 2023-03-26   -
23 26-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2023 da 2023-03-26   -
22 15-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Horia - -   - -
21 10-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare cămin cultural, sat Horia, județul Tulcea - -   - -
20 10-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea - -   - -
19 10-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea funcționării unității de invățământ Școala Ginazială Horia in anul 2023-2024 - -   - -
18 06-03-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul Construire POD MOARĂ in localitatea Horia, judetul Tulcea - -   - -
17 17-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unității de invățământ preuniversitar din comuna Horia - -   - -
16 17-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind alinierea prețului la apă potabilă la tarifele unice pracricate de S.C. AQUASERV S.R.L. - -   - -
15 17-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind predare către M.D.L.P.A. prin C.N.I. amplasamentului și asigurarea condițiilor pentru realizarea obiectivului Reabilitare și extindere dispensar uman - -   - -
14 17-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii din uz și transportul la REMAT a microbuzului școlar - -   - -
13 16-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea dezmembrare imobil - -   - -
12 16-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de comodat incheiat intre comuna Horia și CMI Stomatologic - -   - -
11 15-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor/persoanelor aflate in stare de necesitate și acordarea unui ajutor de inmormântare - -   - -
10 15-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobare Protocol de colaborare intre Comuna Horia și M.M.S.S. pentru dotarea serviciului public - -   - -
9 15-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea finanțării Asociatiei Sportive Viitorul Horia - -   - -
8 15-02-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea vânzării terenului extravilan in urma licitației publice - -   - -
7 27-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022 in anul 2023 - -   - -
6 26-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horia - -   - -
5 15-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023 - -   - -
4 15-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea regulamentului privind organizarea pășunatului - -   - -
3 15-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru pășune - -   - -
2 15-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind APROBAREA PLANULUI PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERES LOCAL - -   - -
1 15-01-2023 TAIFAS MARIAN, Primar; privind aprobarea nivelului maxim al cotizatiei lunare ctre ACOR - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină