• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Horia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 21/15-03-2023 privind aprobarea devizului general-actualizat pentru investiția „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL TULCEA” 24-03-2023    - -
HCL 20/15-03-2023 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea 24-03-2023    -
HCL 19/15-03-2023 privind aprobarea functionării unității de invățământ “Școala Gimnazială Horia” din unitatea administrativ-teritorială Horia, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 24-03-2023    - -
HCL 18/06-03-2023 privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul Construire POD MOARĂ in localitatea Horia, judetul Tulcea 15-03-2023    - -
HCL 17/24-02-2023 privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unității de invățământ preuniversitare din comuna Horia 05-03-2023    - -
HCL 16/24-02-2023 privind alinierea prețului la apa potabilă la tarifele unice practicate de S.C. AQUASERV S.R.L. 05-03-2023    - -
HCL 15/24-02-2023 privind predarea către M.D.L.P.A. prin C.N.I. a amplasamentului și asigurarea condițiilor pentru executarea obiectivului Reabilitare si extindere dispensar uman 05-03-2023    - -
HCL 14/24-02-2023 privind scoaterea din uz și transportul microbuzului scolar la REMAT 05-03-2023    - -
HCL 13/24-02-2023 privind aprobare dezmembrare imobile 05-03-2023    - -
HCL 12/24-02-2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat incheiat intre comuna Horia și C.M.I. Stomatologic 05-03-2023    - -
HCL 11/24-02-2023 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor/persoanelor aflate in stare de necesitate și acordarea unui ajutor de inmormântare 05-03-2023    - -
HCL 10/24-02-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Horia și M.M.S.S. pentru dotarea serviciului public de asistenta sociala 05-03-2023    - -
HCL 9/24-02-2023 privind aprobarea finantării Asociației Club Sportiv Viitorul Horia 05-03-2023    - -
HCL 8/24-02-2023 privind aprobarea vânzării terenului extravilan in urma licitației publice 05-03-2023    - -
HCL 7/02-02-2023 privind utilizării excedentului bugetar din anul 2022 in anul 2023 11-02-2023    - -
HCL 6/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Horia 11-02-2023    - -
HCL 5/19-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 28-01-2023    - -
HCL 4/19-01-2023 privind aprobarea regulamentului privind organizarea pășunatului 28-01-2023    - -
HCL 3/19-01-2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune 28-01-2023    - -
HCL 2/19-01-2023 privind alocarea planului privind lucrările de interes local 28-01-2023    - -
HCL 1/19-01-2023 privind aprobarea nivelului maxim de cotizație lunare pentru ACOR 28-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină