• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Horia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 11/13-02-2020 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 06-03-2020 -
HCL 10/13-02-2020 prelungirea contractului de comodat incheiat cu SC BADIU MEDICAL CENTER SRL 06-03-2020 -
HCL 9/13-02-2020 aprobarae devizului actualizat privind investitia "Modernizare strazi in loc. Closca, jud. Tulcea" 06-03-2020 -
HCL 8/13-02-2020 aprobare devizului general actualizat privind investitia "Alimentare cu apa, loc. Closca, jud. Tulcea" 06-03-2020 -
HCL 7/13-02-2020 aprobare devizului general actualizat privind valoarea investitiei "Reabilitare scoala gimnaziala cu cls. I-VIII" 06-03-2020 -
HCL 6/13-02-2020 aprobarea scoaterii la licitatie a suprafetei de 50 mp din zona parcare 06-03-2020
HCL 5/13-02-2020 aprobarea functionarii unitatilor de invatamant din U.A.T. Horia, judetul Tulcea 06-03-2020 -
HCL 4/13-02-2020 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Horia pentru anul 2020 06-03-2020
HCL 3/10-01-2020 actualizarea taxei de habitat 04-02-2020 -
HCL 2/10-01-2020 suplimentarea numarului de asistenti personali 04-02-2020 -
HCL 1/10-01-2020 revocarea HCL nr. 48/30.10.2019 04-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină