• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Horia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
22 15-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobarea amplasarii unei conducte pentru irigatii - 2020-05-25 -
21 15-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobarea initierii demersurilor pentru concesionarea luciului de apa lac Horia - 2020-05-25 -
20 15-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 atribuirea in folosinta gratuita a 50 mp pentru construire locuinta - 2020-05-25 -
19 06-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 84/04-04-2020 convocare sedinta extraordinara in 06.05.2020 aprobarea organigramei si a a statului de functii si personal pe anul 2020 da 2020-05-18 -
18 06-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 84/04-04-2020 convocare sedinta extraordinara in 06.05.2020 asigurarea cheltuielilor necesare pentru achizitia de device-uri pentru elevii Scolii Gimnaziala Horia - 2020-05-18 -
17 06-05-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 84/04-04-2020 convocare sedinta extraordinara in 06.05.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2020 - 2020-05-18 -
16 30-04-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobare actualizare deviz general pentru "Construire piata agroalimentara " da 2020-05-11 -
15 30-04-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobarea solutiei de proiectare si a devizului general pentru obiectivul "Pod Moara" da 2020-05-11 -
14 30-04-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 da 2020-05-11 -
13 30-04-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobarea dizolvarii Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara " Dobregea de Nord Hamcearca-Horia" da 2020-05-11 -
12 30-04-2020 RUSU GABRIEL-CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 85/12-05-2020 convocare sedinta extraordinara 15.05.2020 aprobare sustinere financiara Club Sportiv "Viitorul " Horia da 2020-05-11 -
11 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 da 2020-03-02 -
10 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 prelungirea contractului de comodat incheiat cu SC BADIU MEDICAL CENTER SRL da 2020-03-02 -
9 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobarae devizului actualizat privind investitia "Modernizare strazi in loc. Closca, jud. Tulcea" da 2020-03-02 -
8 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobare devizului general actualizat privind investitia "Alimentare cu apa, loc. Closca, jud. Tulcea" da 2020-03-02 -
7 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobare devizului general actualizat privind valoarea investitiei "Reabilitare scoala gimnaziala cu cls. I-VIII" da 2020-03-02 -
6 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobarea scoaterii la licitatie a suprafetei de 50 mp din zona parcare da 2020-03-02
5 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobarea functionarii unitatilor de invatamant din U.A.T. Horia, judetul Tulcea da 2020-03-02 -
4 13-02-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2019 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Horia pentru anul 2020 da 2020-03-02
3 10-01-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 convocare sedinta extraordinara in 10.01.2020 actualizarea taxei de habitat da 2020-01-31 -
2 10-01-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 convocare sedinta extraordinara in 10.01.2020 suplimentarea numarului de asistenti personali da 2020-01-31 -
1 10-01-2020 CIMPOEȘ ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/07-01-2020 convocare sedinta extraordinara in 10.01.2020 revocarea HCL nr. 48/30.10.2019 da 2020-01-31 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină