• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Horia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 13/23-02-2024 privind aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 35170 , T20, Cc557 situat in intravilanul satului Horia, comuna Horia, județul Tulcea 03-03-2024    - -
HCL 12/12-02-2024 privind aprobarea unor taxe in vederea inchirierii căminului cultural pentru organizarea evenimentelor private 21-02-2024    - -
HCL 11/12-02-2024 privind aprobarea actualizării domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea,teren extravilan pășune, teren extravilan arabil, teren extravilan curți construcții, teren extravilan ape stătătoare, teren extravilan neproductiv, amplasate în extravilanul comunei Horia, județul Tulcea 21-02-2024    -
HCL 10/12-02-2024 privind utilizarea excedentului financiar al comunei Horia, județul Tulcea din anul 2023 in anul 2024 21-02-2024    - -
HCL 9/12-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea pentru anul 2024 21-02-2024    -
HCL 8/31-01-2024 privind aprobarea devizului general actualizat după licitație pentru obiectivul de investiții ,,Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 09-02-2024    - -
HCL 7/31-01-2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024 09-02-2024    - -
HCL 6/31-01-2024 privind aprobarea incheierii contractului pentru susținere financiară a ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV “VIITORUL” HORIA pentru activitatea sportivă desfășurată in anul competițional 2024 09-02-2024    -
HCL 5/31-01-2024 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Sală de sport sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea 09-02-2024    - -
HCL 4/31-01-2024 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea 09-02-2024    -
HCL 3/31-01-2024 privind aprobarea construirii unui monument al eroilor in centrul localitătii, zona parcare in scopul comemorării eroilor din Primul si Al Doilea Război Mondial 09-02-2024    - -
HCL 2/31-01-2024 privind aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările de interes local 09-02-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind organizarea unităților de invățământ din comuna Horia, județul Tulcea 18-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină