• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Horia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 22/15-05-2020 aprobarea amplasarii unei conducte pentru irigatii 29-05-2020 -
HCL 21/15-05-2020 aprobarea initierii demersurilor pentru concesionarea luciului de apa lac Horia 29-05-2020 -
HCL 20/15-05-2020 atribuirea in folosinta gratuita a 50 mp pentru construire locuinta 29-05-2020 -
HCL 19/06-05-2020 aprobarea organigramei si a a statului de functii si personal pe anul 2020 22-05-2020 -
HCL 18/06-05-2020 asigurarea cheltuielilor necesare pentru achizitia de device-uri pentru elevii Scolii Gimnaziala Horia 22-05-2020 -
HCL 17/06-05-2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pa anul 2020 22-05-2020 -
HCL 16/30-04-2020 aprobare actualizare deviz general pentru "Construire piata agroalimentara " 15-05-2020 -
HCL 15/30-04-2020 aprobarea solutiei de proiectare si a devizului general pentru obiectivul "Pod Moara" 15-05-2020 -
HCL 14/30-04-2020 incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 15-05-2020 -
HCL 13/30-04-2020 aprobarea dizolvarii Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara " Dobregea de Nord Hamcearca-Horia" 15-05-2020 -
HCL 12/30-04-2020 aprobare sustinere financiara Club Sportiv "Viitorul " Horia 15-05-2020 -
HCL 11/13-02-2020 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 06-03-2020 -
HCL 10/13-02-2020 prelungirea contractului de comodat incheiat cu SC BADIU MEDICAL CENTER SRL 06-03-2020 -
HCL 9/13-02-2020 aprobarae devizului actualizat privind investitia "Modernizare strazi in loc. Closca, jud. Tulcea" 06-03-2020 -
HCL 8/13-02-2020 aprobare devizului general actualizat privind investitia "Alimentare cu apa, loc. Closca, jud. Tulcea" 06-03-2020 -
HCL 7/13-02-2020 aprobare devizului general actualizat privind valoarea investitiei "Reabilitare scoala gimnaziala cu cls. I-VIII" 06-03-2020 -
HCL 6/13-02-2020 aprobarea scoaterii la licitatie a suprafetei de 50 mp din zona parcare 06-03-2020
HCL 5/13-02-2020 aprobarea functionarii unitatilor de invatamant din U.A.T. Horia, judetul Tulcea 06-03-2020 -
HCL 4/13-02-2020 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Horia pentru anul 2020 06-03-2020
HCL 3/10-01-2020 actualizarea taxei de habitat 04-02-2020 -
HCL 2/10-01-2020 suplimentarea numarului de asistenti personali 04-02-2020 -
HCL 1/10-01-2020 revocarea HCL nr. 48/30.10.2019 04-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină