>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA HORIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
ce(1,0)
 
Compartimentul agricol și urbanism
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar-contabil și resurse umane
pe(3,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(2,5)
 
           
         
             
           
Compartimentul autoritate tutelara, asistența sociala
pe(1,0) ce(17,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul cultură
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul registratură și relații cu publicul
ce(0,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2024-02-20): Anexa 1 la HCL 4/2024

Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență
ultima publicare (2024-02-20): Anexa 3 la HCL 4/2024

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 21, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  37 (ocupate 31, vacante 6)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI HORIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 4/2024
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     TAIFAS MARIAN    
2 viceprimar                     ROŞCA MIHAI    
Secretar general
3       secretar general   II superior S         COSTEA FELICIA 5  
Compartiment financiar-contabil și resurse umane
4       consilier I superior S POPESCU ILEANA 5  
5       referent III superior M BREHUESCU ELENA 5  
6       consilier I debutant S GANDRAMAN ZORINA  
Compartiment achiziții publice
7       consilier achiziții publice I asistent S CHIRIȚA MIHAI 3  
Compartiment cultură
8       referent 1a debutant S BENGA IRINA  
Compartiment registratură și relații cu publicul
9       consilier S vacant    
Compartiment administrativ
10       sofer G IAȚCU LUCICĂ 5  
11       sofer G BOGDAN VASILE 2  
12       consilier S vacant    
13       consilier S vacant    
14       consilier S vacant    
15       consilier S vacant    
16       consilier S vacant    
Compartiment agricol și urbanism
17       consilier I superior S DĂINEANU DOINA 5  
18       referent III principal M FILIPOV ANCUȚA 2  
Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala
19       referent III superior M FILIPOV ELENA 2  
20       asistent personal G BALAICAN VASILICA 1  
21       asistent personal G CHELTUIANU PARASCHIVA 1  
22       asistent personal G GHEŢĂU GEORGIANA 1  
23       asistent personal G SAPOVAL BIANCA-ELENA 1  
24       asistent personal G CHIRIȘ ANA-MARIA 2  
25       asistent personal G MACHEDON VIORICA 2  
26       asistent personal G ŢIPU GABRIELA 2  
27       asistent personal G IACOB DORINA 3  
28       asistent personal G NEACSU MIRELA 3  
29       asistent personal G PARASCHIV FĂNICA 4  
30       asistent personal G OITA DUMITRA 5  
31       asistent personal G ZANFIR LICA 5  
32       asistent personal G AGACHE MIHAIELA  
33       asistent personal G CÂMPEANU PARASCHA  
34       asistent personal G CIOBANU TEODORA-GEORGIANA  
35       asistent personal G IDREZ NICOLETA  
36       asistent personal G ZAMFIR MARIANA  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 26
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 26
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 17
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 36
TAIFAS MARIAN
primar

      LS