>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA HORIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul serviciu public de alimentare cu apă
ce(0,3)
 
Compartimentul compartiment agricol și urbanism
pe(2,0)
 
Compartimentul compartiment financiar-contabil și resurse umane
pe(4,1)
 
Compartimentul administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă
ce(3,2)
 
     
         
             
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
ce(1,0)
 
Compartimentul compartiment autoritate tutelara, asistența sociala
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul cultură
ce(1,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 53/2019

Organigrama serviciului serviciu public de alimentare cu apă
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 33/2019

Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 60/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 8, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 5, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  23 (ocupate 16, vacante 7)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI HORIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 53/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     TAIFAS MARIAN    
2 viceprimar                     ROȘCA IOANA    
Secretar general
3       secretar general   II S         COSTEA FELICIA 5  
Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane
4       consilier I superior S POPESCU ILEANA 5  
5       referent III superior M BREHUESCU ELENA 5  
6       consilier I principal S MOTOC TEODORA 2  
7       referent III principal M PORNEALĂ CRISTINA 3  
8       consilier I asistent SSD vacant    
Compartiment achiziții publice
9       consilier I asistent SSD CÎRJAN SIMONA 2  
Compartiment cultură
10       referent S CHIRIȚA MIHAI 2  
11       bibliotecar M vacant    
Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă
12       casier M PLISC MONICA 2  
13       sofer G IAȚCU LUCICĂ 5  
14       sofer G BOGDAN VASILE 2  
15       consilier juridic S vacant    
16       inspector de specialitate S vacant    
Compartiment compartiment agricol și urbanism
17       consilier I superior S DĂINEANU DOINA 5  
18       referent III asistent M FILIPOV ANCUȚA 2  
Compartiment compartiment autoritate tutelara, asistența sociala
19       refernt III principal M FILIPOV ELENA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 10
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 19
TAIFAS MARIAN
primar

      LS