>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA HORIA
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
ce(1,0)
 
Compartimentul agricol și urbanism
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar-contabil și resurse umane
pe(5,0) ce(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(2,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul autoritate tutelara, asistența sociala
pe(1,0) ce(13,9)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul cultură
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul registratură și relații cu publicul
pe(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-11-15): Anexa 1 la HCL 45/2022

Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență
ultima publicare (2022-11-15): Anexa 3 la HCL 45/2022

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 18, vacante 9)
 
TOTAL  posturi:  40 (ocupate 31, vacante 9)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI HORIA
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 45/2022
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     TAIFAS MARIAN    
2 viceprimar                     ROŞCA MIHAI    
Secretar general
3       secretar general   II superior S         COSTEA FELICIA 5  
Compartiment financiar-contabil și resurse umane
4       consilier I superior S POPESCU ILEANA 5  
5       referent III superior M BREHUESCU ELENA 5  
6       consilier I asistent S PORNEALĂ CRISTINA 3  
7       inspector casier debutant S DONEA ANDREEA-ELENA  
8       consilier I superior S MOTOC TEODORA 3  
Compartiment achiziții publice
9       consilier achiziții publice I debutant S CHIRIȚA MIHAI 3  
Compartiment cultură
10       referent 1a debutant S BENGA IRINA  
Compartiment registratură și relații cu publicul
11       referent III debutant M GANDRAMAN ZORINA  
Compartiment administrativ
12       sofer G IAȚCU LUCICĂ 5  
13       sofer G BOGDAN VASILE 2  
Compartiment agricol și urbanism
14       consilier I superior S DĂINEANU DOINA 5  
15       referent III principal M FILIPOV ANCUȚA 2  
Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala
16       referent III superior M FILIPOV ELENA 2  
17       asistent personal G CHELTUIANU PARASCHIVA 1  
18       asistent personal G GHEŢĂU GEORGIANA 1  
19       asistent personal G ROTARU FLORICA 1  
20       asistent personal G BALAICAN VASILICA 2  
21       asistent personal G CHIRIŞ ANA MARIA 2  
22       asistent personal G GUŞĂ VIORICA 2  
23       asistent personal G NEACSU MIRELA 2  
24       asistent personal G IACOB DORINA 3  
25       asistent personal G PARASCHIV FĂNICA 4  
26       asistent personal G KIVIATCOSCHI GRETA 5  
27       asistent personal G OITA DUMITRA 5  
28       asistent personal G ZANFIR LICA 5  
29       asistent personal G IDREZ NICOLETA  
30       asistent personal G vacant    
31       asistent personal G vacant    
32       asistent personal G vacant    
33       asistent personal G vacant    
34       asistent personal G vacant    
35       asistent personal G vacant    
36       asistent personal G vacant    
37       asistent personal G vacant    
38       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 10
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 26
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 26
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 22
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 38
TAIFAS MARIAN
primar

      LS