Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BALAICAN VASILICA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
2 BENGA IRINA referent 1a Compartiment cultură -
3 BOGDAN VASILE sofer Compartiment administrativ -
4 BREHUESCU ELENA referent superior Compartiment financiar-contabil și resurse umane da
5 CHELTUIANU PARASCHIVA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
6 CHIRIŞ ANA MARIA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
7 CHIRIȚA MIHAI consilier achiziții publice debutant Compartiment achiziții publice da
8 COSTEA FELICIA secretar general al comunei secretar general al comunei da
9 DĂINEANU DOINA consilier superior Compartiment agricol și urbanism da
10 DONEA ANDREEA-ELENA inspector casier Compartiment financiar-contabil și resurse umane -
11 FILIPOV ELENA referent superior Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala da
12 FILIPOV ANCUȚA referent principal Compartiment agricol și urbanism da
13 GANDRAMAN ZORINA referent debutant Compartiment registratură și relații cu publicul da
14 GHEŢĂU GEORGIANA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
15 GUŞĂ VIORICA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
16 IACOB DORINA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
17 IAȚCU LUCICĂ sofer Compartiment administrativ -
18 IDREZ NICOLETA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
19 KIVIATCOSCHI GRETA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
20 MOTOC TEODORA consilier superior Compartiment financiar-contabil și resurse umane da
21 NEACSU MIRELA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
22 OITA DUMITRA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
23 PARASCHIV FĂNICA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
24 POPESCU ILEANA consilier superior Compartiment financiar-contabil și resurse umane da
25 PORNEALĂ CRISTINA consilier asistent Compartiment financiar-contabil și resurse umane da
26 RADU ION șef s.v.s.u. Serviciu voluntar pentru situații de urgență -
27 ROTARU FLORICA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -
28 ZANFIR LICA asistent personal Compartiment autoritate tutelara, asistența sociala -