Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BASCEANU PETRU asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
2 BOGDAN VASILE sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
3 BREHUESCU ELENA referent superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
4 CHIRIȚA MIHAI consilier achiziții publice debutant Compartiment achiziții publice da
5 COSTEA FELICIA secretar general secretar general da
6 DĂINEANU DOINA consilier superior Compartiment compartiment agricol și urbanism da
7 FILIPOV ANCUȚA referent asistent Compartiment compartiment agricol și urbanism da
8 FILIPOV ELENA referent principal Compartiment compartiment autoritate tutelara, asistența sociala da
9 IAȚCU LUCICĂ sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
10 MOTOC TEODORA consilier principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
11 PLISC MONICA casier Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane -
12 POPESCU ILEANA consilier superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
13 PORNEALĂ CRISTINA referent principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
14 RADU ION șef s.v.s.u. Serviciu voluntar pentru situații de urgență -
15 TAIFAS GABRIEL referent debutant Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da