Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BOGDAN VASILE sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
2 BREHUESCU ELENA referent superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
3 CHIRIȚA MIHAI referent Compartiment cultură -
4 CÎRJAN SIMONA consilier asistent Compartiment achiziții publice da
5 COSTEA FELICIA secretar general secretar general da
6 DĂINEANU DOINA consilier superior Compartiment compartiment agricol și urbanism da
7 FILIPOV ELENA refernt principal Compartiment compartiment autoritate tutelara, asistența sociala da
8 FILIPOV ANCUȚA referent asistent Compartiment compartiment agricol și urbanism da
9 IAȚCU LUCICĂ sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
10 MOTOC TEODORA consilier principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
11 PLISC MONICA casier Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
12 POPESCU ILEANA consilier superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
13 PORNEALĂ CRISTINA referent principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
14 RADU ION șef s.v.s.u. Serviciu voluntar pentru situații de urgență -