Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BASCEANU PETRU asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară, sănătate -
2 BENGA IRINA referent 1a Compartiment cultură -
3 BOGDAN VASILE sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
4 BREHUESCU ELENA referent superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
5 CHIRIȚA MIHAI consilier achiziții publice debutant Compartiment achiziții publice da
6 COSTEA FELICIA secretar general secretar general da
7 DĂINEANU DOINA consilier superior Compartiment compartiment agricol și urbanism da
8 DONEA ANDREEA-ELENA inspector casier Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
9 FILIPOV ELENA referent principal Compartiment compartiment autoritate tutelara, asistența sociala da
10 FILIPOV ANCUȚA referent asistent Compartiment compartiment agricol și urbanism da
11 GANDRAMAN ZORINA referent debutant Compartiment relații cu publicul da
12 IAȚCU LUCICĂ sofer Compartiment administrativ, situații de urgența și alimentare cu apă -
13 MOTOC TEODORA consilier principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
14 POPESCU ILEANA consilier superior Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
15 PORNEALĂ CRISTINA referent principal Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da
16 RADU ION șef s.v.s.u. Serviciu voluntar pentru situații de urgență -
17 TAIFAS GABRIEL referent debutant Compartiment compartiment financiar-contabil și resurse umane da