Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Horia care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa II, gradaţia 5 6230 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 5096 0 0 0
6 consilier clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 4906 0 347 950
7 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5928 258 54 0
8 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6043 0 197 0
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 4237 0 347 1450
10 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 3 4572 0 347 1300
11 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5129 0 347 750
12 refernt clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 4906 0 347 950
13 casier, gradaţia 2 3976 0 347 1450
14 referent, gradaţia 2 4103 0 347 1450
15 șef s.v.s.u., gradaţia 3 3965 0 347 1450
16 sofer, gradaţia 2 3300 0 347 1450
17 sofer, gradaţia 5 3434 0 347 1450


TAIFAS MARIAN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 30-09-2020   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 31-03-2020   utilizator: 1