• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Publicaţii de căsătorii curente    Publicaţii de căsătorii arhivate
 

Căsătorii care urmează să aibă loc la primăria comunei Horia:

 
Nicio căsătorie în pregătire
 
 
Ofiţer de stare civilă:
DĂINEANU DOINA, consilier superior
Compartiment agricol și urbanism
numit prin Dispoziţia primarului Nr.317/2009