• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Horia

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
41 28-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar menținerea dreptului la venitul minim de incluziune in cuantum modificat al dlui Gavrilă S. - -    - - -
40 28-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar incetare acordare venit minim de incluziune dnei Glodeanu M. - -    - - -
39 28-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar incatare acordare venit minim de incluziune dnei Burnescu F. - -    - - -
38 27-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar acordare indemnizație lunară asistenților medicali comunitari - -    - - -
37 27-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar acordare venit minim de incluziune pentru pentru titulari - -    - - -
36 26-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar desemnare diriginte de santier pentru obiectivul "„Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” - -    - - -
35 19-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar desemnare diriginte șantier pentru obiectivul "Construire POD MOARĂ in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea" - -    - - -
34 19-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar delegarea atribuțiilor de impozite și taxe drei Benga I. referent IA - -    - - -
33 19-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar acordare ajutor pentru incălzirea locuinței dnei Glodeanu M. - -    - - -
32 19-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară in 23.02.2024 da -    -
31 19-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar Incadrare asistent personal dl Gheorghe F. - -    - - -
30 13-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind incetarea contractului de muncă asistentului personal Agache M. - -    - - -
29 08-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară in data de 12.02.2024 da -    -
28 05-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de registratură și relații cu publicul d-nei Gandraman Z. - -    - - -
27 05-02-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind modificarea componenței Grupului de lucru responsabil cu implementarea S.N.A. 2021-2025 - -    - - -
26 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind respingerea acordării venitului minim de incluziune dnei Popescu D. - -    - - -
25 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind respingerea acordării venitului minim de incluziune dlui Șutiu M. - -    - - -
24 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind respingerea acordării venitului minim de incluziune dnei Șubă G. - -    - - -
23 30-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind aprobarea cererilor privind acordarea venitului minim de incluziune pentru 61 de titulari - -    - - -
22 29-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței dlui Ciobotaru GH. - -    - - -
21 26-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind modificarea cuantumului indemnizației lunare de handicap - -    - - -
20 26-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar dispoziție privind modificarea cuantumului indemnizașiei lunare de handicap - -    - - -
19 26-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind modificarea cuantumului indemnizației lunare de handicap - -    - - -
18 25-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind stabilirea indrumătorului pentru consilierul debutant - -    - - -
17 25-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind stabilirea salariului de bază pentru asistenții medicali comunitari - -    - - -
16 25-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară in data de 31.01.2024 da -    - -
15 25-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind stabilirea salariilor de bază al asistenților personali - -    - - -
14 25-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind stabilirea indemnizației lunare a persoanelor cu handicap grav - -    - - -
13 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea suplimentului pentru energie dlui Militaru M. - -    - - -
12 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru incălzire Gheorghe F. - -    - - -
11 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru incălzie dlui Turtoi F. - -    - - -
10 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru incălzire dnei Glodeanu Mădălina - -    - - -
9 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordare stimulent educațional - -    - - -
8 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind numirea in funcție publică consilier , clasa I, debutant a d-nei Gandraman Z. - -    - - -
7 19-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind incetarea raportului de serviciu al funcționarului public Gandraman Z. - -    - - -
6 17-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea indemnizației de handicap persoanei cu handicap Pogurdchi A. - -    - - -
5 17-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea indemnizației de handicap persoanei cu handicap Machedon N. - -    - - -
4 17-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind acordarea indemnizației de handicap persoanei cu handicap Zanfir T. - -    - - -
3 15-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind acordarea indemnizațiilor pentru demnitari și a salariilor pentru funcționari publici și personalul contractul - -    - - -
2 05-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar Dispoziție privind convocarea Consiliului local Horia in ședință extraordinară in data de 09.01.2024 da -    -
1 03-01-2024 TAIFAS MARIAN, primar DISPOZIȚIE privind gentionarea formularelor contabile pentru anul 2024 - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină