• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Horia: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 189/03-11-2023 convocarea consiliului local in ședință extraordinară 12-11-2023    -
Dispoziţia 174/01-11-2023 privind constiturea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația privind procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiectiv proiectarea și execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de invățământ preuniversitare din comuna Horia, județul Tulcea”-Echipamente și resurse tehnologice digitale 10-11-2023    - -
Dispoziţia 164/25-10-2023 privind modificarea componentei comisiei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de invățământ preuniversitare din comuna Horia, județul Tulcea” 02-11-2023    - -
Dispoziţia 163/25-10-2023 convocarea consiliului local Horia in sedinta ordinara in 31.10.2023 02-11-2023    -
Dispoziţia 135/06-10-2023 privind desemnarea d-nei Gandraman Zorina, referent în cadrul compartimentului registratură şi relaţii cu publicul, ca reprezentant al primarului în cadrul în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Horia 15-10-2023    - -
Dispoziţia 130/26-09-2023 constituire comisie de inventariere pe anul 2023 05-10-2023    - -
Dispoziţia 125/18-11-2023 convocarea consiliului local in sedinta extraordinara 27-11-2023    - -
Dispoziţia 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara 03-09-2023    - -
Dispoziţia 116/17-08-2023 privind constituirea comisiei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de invățământ preuniversitare din comuna Horia, județul Tulcea” 26-08-2023    - -
Dispoziţia 113/09-08-2023 privind desemnarea persoanelor ce vor parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare cămin cultural sat Horia, comuna Horia județul Tulcea” 18-08-2023    - -
Dispoziţia 109/26-07-2023 acordarea dreptului la ajutor social 04-08-2023    - - -
Dispoziţia 107/25-07-2023 convocarea consiliului local in sedinte ordinara in 31.07.2023 03-08-2023    - -
Dispoziţia 106/17-07-2023 delegarea atributiilor de ofiter stare civila secretarului general al comunei 26-07-2023    - -
Dispoziţia 97/19-06-2023 convocarea de indată a Consiliului Local Horia in ședință extraordinară 28-06-2023    -
Dispoziţia 88/23-05-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară 01-06-2023    -
Dispoziţia 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară 30-04-2023    -
Dispoziţia 69/04-04-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară 13-04-2023    -
Dispoziţia 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara 30-03-2023    - - -
Dispoziţia 60/14-03-2023 convocarea de indată a Consiliului Local Horia in sedință extraordinară 23-03-2023    -
Dispoziţia 56/02-03-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință extraordinară 11-03-2023    -
Dispoziţia 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară 26-02-2023    -
Dispoziţia 27/27-01-2023 convocarea Consiliului Local Horiain sedinta extraordinara 05-02-2023    -
Dispoziţia 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 22-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină