Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la: 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la: 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Identificare posibilităţi cazare refugiaţi
expirat la: 31-03-2022
posibilitati cazare refugiati.pdf  (1,27 MB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 05/ 22.03.2022
expirat la: 08-05-2022
Buletin de avertizare BA 5 - Tratamente specifice in spatii protejate-.pdf  (737,46 KB)  data: 22-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la: 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează sesiuni de instruire şi cerificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor
expirat la: 04-04-2022
A1 Cererea de inscriere.docx  (38,96 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Instiintare utilizatori luna martie 2022.pdf  (21,41 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Declaratie cursant - curs on line.docx  (4,68 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
anunt public
expirat la: 30-04-2022
anunt public privind etapa de incadrare proiect ,,Asfaltare strazi,modernizare alei pietonale si acces la propietati in sat Horia,comuna Horia,jud.Tulcea"

anunt public alei pietonale.pdf  (97,01 KB)  data: 11-02-2022   utilizator: 192  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - acordare autorizaţii temporare - utilizare seminţe de floarea soarelui
expirat la: 16-05-2022
macheta nr 1.xlsx  (11,38 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 3.xlsx  (11,32 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 4.xlsx  (11,20 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
informare.pdf  (82,66 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială - anunţ campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistent maternal profesionist
expirat la: 01-03-2022
anunt recrutare asistenti maternali.pdf  (59,80 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produselor agricole
expirat la: 16-05-2022
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol 

adresa informare primarii.pdf  (20,28 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 1 cerere si declaratii.docx  (16,75 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 2 cerere si declaratii.docx  (15,79 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
minimis legume in anul 2022.docx  (3,64 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
program sustinere usturoi.docx  (4,33 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea anunţă desfăşurarea cursurilor de formare profesională în domeniile agricole în perioada 17-01-2022 :: 18-03-2022
expirat la: 18-03-2022
anunt cursuri DAJT.pdf  (40,00 KB)  data: 31-01-2022   utilizator: 1  
Anunt public
expirat la: 10-02-2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:,,Asfaltare strazi,modernizare alei pietonale si acces la propietati in sat Horia,Comuna Horia,judetul Tulcea"

anunt mediatizare alei pietonale.pdf  (51,58 KB)  data: 11-01-2022   utilizator: 192  
Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
expirat la: 24-04-2022
Începând cu data de 10.01.2022, la nivelul tuturor unității administrativ-teritoriale din județul Tulcea se pun în aplicare măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, conform anexelor 1-4 la prezenta hotărâre, astfel...

masuri combatere covid.doc  (80,50 KB)  data: 11-01-2022   utilizator: 1  
ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE FUNCȚIONARI PUBLICI DE EXECUȚIE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
expirat la: 26-01-2022
Recrutare funcționari publici de execuție: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant și referent, clasa III, grad profesional debutant

anunt concurs recrutare.docx  (1,93 MB)  data: 05-01-2022   utilizator: 199  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate