Contact

Date de contact
Primaria comunei Horia
Judeţul: Tulcea
Localitatea: Horia
Strada: Primăriei, 10
Cod poştal: 827095
Cod fiscal: 4793995
Cont Iban: RO61TREZ24A510103200109X
TREZORERIA TULCEA
Telefon: 0240576006
Fax: 0240576006
horiaprimaria@yahoo.com
Orar de lucru cu publicul
Luni:08:00 - 16:30
Marţi:08:00 - 16:30
Miercuri:08:00 - 16:30
Joi:08:00 - 16:30
Vineri:08:00 - 14:00
Program audienţe
Primar: Joi 09:00 - 12:00
Viceprimar: Vineri 09:00 - 12:00
Secretar general: Marţi 09:00 - 12:00

 

Propuneri, sugestii pentru proiect de hotărâre

Nr.9/09-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri ți cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea pentru anul 2024
PRIMĂRIA COMUNEI HORIA pe googleMap